Chi tiết tin - Xã Cam Tuyền - Cam Lộ

CẤP LẠI BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

9:13, Thứ Hai, 9-5-2022

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ

Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ
 

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

  

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ
  + Đơn đề nghị cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
+ UBND cấp xã: 05 ngày làm việc
+ Phòng Lao động TBXH: 05 ngày làm việc
+ Sở Lao động TBXH: 30 ngày làm việc
+ Bộ Lao động TBXH: 30 ngày làm việc
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Tổ chức, cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính (0.5 ngày làm việc)  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ phê duyệt Công chức Văn hóa – xã hội 03 ngày làm việc  
 
 
 
B4 Phê duyệt Lãnh đạo UBND 01 ngày làm việc Bản xác nhận
B5 Chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Công chức Văn hóa – xã hội 0.5 ngày làm việc  
B6 Giải quyết hồ sơ Phòng Lao động TBXH 05 ngày làm việc  
B7 Giải quyết hồ sơ Sở Lao động TBXH 30 ngày làm việc  
B8 Giải quyết hồ sơ Bộ Lao động TBXH 30 ngày làm việc Bằng “Tổ quốc ghi công”
B8 Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền và trả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  + Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
+ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu TQ1 Đơn đề nghị cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”
 1. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

TT Tên hồ sơ
 1.  
Giấy biên nhận hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2 (bản photo)
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Share on Facebook
Các tin khác
THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 11

Tổng lượt truy cập: 241.529