Chi tiết tin - Xã Cam Tuyền - Cam Lộ

ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC

8:58, Thứ Hai, 9-5-2022

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  - Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị đình chỉ hoạt động nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
+ Không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên;
+ Vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;
+ Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
+ Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định
5.2 Thành phần hồ sơ
  Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải đình chỉ theo Quy chế.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  …………. ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.      
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày làm việc  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và có văn bản gửi phòng Giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập Công chức Văn hóa xã hội 04 ngày làm việc  
 
 
 
B4 Xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế và có văn bản trả lời Phòng Giáo dục đào tạo 10 ngày làm việc  
B5 Ký duyệt hoặc có thông báo trả lời không cho phép thành lập (nêu rõ lý do) Lãnh đạo UBND 10 ngày làm việc  
B6 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  + Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non;
+ Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;
+ Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT ngày 25/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Lưu ý:
- Quyết định đình chỉ cần ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục và biện pháp khắc phục
- Hết thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động trở lại.
 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

Không.
 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Giấy biên nhận hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa – xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Share on Facebook
Các tin khác
THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 8

Tổng lượt truy cập: 241.526